Česká pojišťovna – Úvodní strana

Česká pojišťovna – dlouholetá tradice

Česká pojišťovna bojuje proti vodovodním škodám. K pojištění bytu rozdává odolné nerezové hadičky

Česká pojišťovna přichází s ojedinělým praktickým bonusem. K nově sjednanému pojištění bytu dostanou klienti poukaz na odolnou nerezovou vodovodní hadičku s neomezenou životností. Právě vodovodní škody způsobené prasklými přívodními hadičkami totiž patří v posledních letech mezi ty nejčastější, které klienti pojišťovny musí řešit. Ročně takových škod Česká pojišťovna vyřídí na 17 000.

Vodovodní škody tvoří podle dat České pojišťovny čtvrtinu všech škod u pojištění staveb, a dokonce bezmála třetinu u pojištění domácnosti. Prasklé přívodní hadičky přitom tvoří značnou část těchto škod. Vzniklé škody se většinou pohybují v částkách kolem 15 tisíc korun, výjimečné ale nejsou ani škody v rozsahu několika desítek i stovek tisíc korun. „V posledních letech jsme řešili ročně zhruba 17 000 vodovodních škod, to je asi 70 vodovodních škod na jeden pracovní den. Mezi nejčastější příčiny těchto škod patří prasklé přívodní hadičky, zejména u WC. Pro srovnání pak mohu uvést, že škody způsobené prasklými hadičkami jsou dvakrát častější než škody způsobené požárem,“ vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

česká pojišťovna

Životnost běžné pancéřové hadičky bývá standardně maximálně 5 až 10 let. Při špatné instalaci, překroucení či větší míře namáhání se však životnost krátí a riziko prasknutí roste. Nejvíce škod Česká pojišťovna eviduje u tří- až pětiletých hadiček, které kvůli svému opotřebení a stáří již nedokázaly odolat tlaku vody. Poškozenou hadičkou pak může protéci až 1 500 litrů za hodinu. Rozsah škody závisí především na rychlosti zastavení vody. (zdroj: TZ)

Česká pojišťovna jako jediná nabízí pojištění pomoci obětem násilí

Česká pojišťovna přichází s unikátní novinkou – s pojištěním pomoci obětem násilí. A nabízí ho na rok jako benefit v ceně životního pojištění. V případě, že se pojištěný stane obětí násilného trestného činu, pojišťovna mu vyplatí jednorázovou částku 30 000 Kč. Pojistné plnění tak lze použít například na náhradu škody, která poškozenému vznikla. K nahlášení pojistné události stačí pouze usnesení a protokol Policie ČR.

Benefit ve formě pojištění pomoci obětem je určen všem, kteří si v období od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019 sjednají životní pojištění Můj život 2. Vztahuje se na každého pojištěného na smlouvě, tedy i na děti. Automaticky ho obdrží každý pojištěný na smlouvě. Pojistná ochrana se vztahuje na území ČR. (zdroj: TZ)