Firemní pojištění majetku

MOVITÉ VĚCI

pojistná nebezpečí:

Živel
Tzv. flexa (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla)
Katastrofická rizika (povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení)
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy

Vodovodní škody

Krádež vloupáním
dvě varianty sjednání – pojištění prvního rizika nebo hodnotové pojištění

Loupežné přepadení
dvě varianty sjednání – pojištění prvního rizika nebo hodnotové pojištění

VandalismusFiremní pojištění majetku

připojištění:
peníze
věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, drahé kovy, umělecká díla
písemnosti, výkresy, obchodní knihy
karty, šekové knížky, cenné papíry
preventivní pojistná částka (pro zásoby)
připojištění věcí při vnitrostátní přepravě
stavební součásti místa pojištění

NEMOVITOSTI

Budovy, soubory budov a jiné stavby
Pojistnou hodnotou je hodnota pojištěné věci rozhodná pro stanovení pojistné částky – nová hodnota.

pojistná nebezpečí:

Živel
Tzv. flexa (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla)
Katastrofická rizika (povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení)
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, přetlak nebo zamrzání vody

Vodovodní škody

Odcizení a vandalismus

Speciální výluky – nutnost připojištění
Stavby na vodních tocích
Zabudované linky, nábytek, antény, kolektory, EZS
Venkovní úpravy
Umělecká a uměleckořemeslná díla
Skla
Náklady na demolici a odklizení zbytků

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

pojistná nebezpečí:

Živel
Tzv. flexa (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla)
Katastrofická rizika (povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení)
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, přetlak nebo zamrzání vody

Vodovodní škody

Odcizení a vandalismus

Typy pojištění:
Zisk a stálé náklady – hodnotové pojištění
Ušlé nájemné – hodnotové pojištění
Vícenáklady – první riziko

Doba ručení (plnění): 12 měsíců, 6 měsíců nebo 3 měsíce

POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH A ZEMĚDELSKÝCH STROJŮ

Jeřáby a zvedací zařízení, zařízení na přemísťování zeminy, stroje na stavbu silnic a železnic, dopravní zařízení, zemědělské stroje

pojistná nebezpečí:

Živel
Tzv. flexa (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla)
Katastrofická rizika (povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení)
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, přetlak nebo zamrzání vody

Vodovodní škody

Pády a nárazy

Úmyslné poškození (vandalismus)

Nedbalost, nešikovnost

Nehody při dopravě a přepravě

jde o tzv. pojištění „All Risk“

pojistnou hodnotou je nová hodnota pojištěné věci

Poškození věci – plní se přiměření náklady na opravu až do výše časové ceny věci mínus spoluúčast a zbytky nahrazovaných částí

Zničení věci – časová věci mínus spoluúčast a zbytky celé věci

připojištění:

škody vzniklé v důsledku vniknutí cizího předmětu do stroje – pouze pro speciální zemědělskou techniku

škody vzniklé krádeží vloupáním a loupežným přepadením – pro mobilní zařízení s hmotností větší jak 1.000 kg (spoluúčast pro odcizení je min. 10 %)

náklady na odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a klidu

náklady na expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí

POJIŠTĚNÍ STROJŮ A STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Výrobní stroje a technologie, turbosoustrojí, generátory, kotle, sklízecí mlátičky, řezačky, vyorávače, jeřáby, nakladače, rypadla, vrtné soupravy

pojistná nebezpečí:

Klasická strojní rizika (např. vada konstrukce, materiálu, zkrat, přetlak páry nebo kapaliny, podtlak, nedostatek vody v kotli

Vodovodní škody

Vniknutí cizího předmětu

Pády a nárazy

Úmyslné poškození ( vandalismus)

Nedbalost, nešikovnost

Nehody při dopravě a přepravě

jde o tzv. pojištění „All Risk“

pojistnou hodnotou je nová hodnota pojištěné věci

Poškození věci – plní se přiměření náklady na opravu až do výše časové ceny věci mínus spoluúčast a zbytky nahrazovaných částí

Zničení věci – časová věci mínus spoluúčast a zbytky celé věci

připojištění:

 • škody vzniklé v důsledku vniknutí cizího předmětu do stroje – pouze pro speciální zemědělskou techniku
 • škody vzniklé krádeží vloupáním a loupežným přepadením – pro mobilní zařízení s hmotností větší jak 1.000 kg (spoluúčast pro odcizení je min. 10 %)
 • náklady na odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a klidu
 • náklady na expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Elektronická měřící, regulační, kontrolní a obdobná zařízení, elektronická zařízení pro zpracování dat, elektronická sdělovací zařízení, elektronická zařízení pro lékařství

pojistná nebezpečí:

Živel
Tzv. flexa (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla)
Katastrofická rizika (povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení)
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, přetlak nebo zamrzání vody

Vodovodní škody

Pády a nárazy

Úmyslné poškození ( vandalismus)

Nedbalost, nešikovnost

Přepětí, indukce, zkrat

jde o tzv. pojištění „All Risk“

pojistnou hodnotou je nová hodnota pojištěné věci

Poškození věci – plní se přiměření náklady na opravu až do výše časové ceny věci mínus spoluúčast a zbytky nahrazovaných částí

Zničení věci – nová cena věci mínus spoluúčast a zbytky celé věci

připojištění:

 • škody vzniklé krádeží vloupáním a loupežným přepadením – pro přenosná a mobilní zařízení (spoluúčast je min. 10 %) – odcizení věci i z automobilu
 • náklady na odměny za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a klidu
 • náklady na expresní příplatky, letecké dodávky náhradních dílů a cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí

Podíl elektroniky musí v přístroji přesahovat 50% hodnoty pojištěné věci

Pojištění nelze sjednat pro:
Vozidla a motocykly, plavidla, letadla a zařízení pro létání všeho druhu, radioamatérské přístroje, kardiostimulátory, naslouchací přístroje, protézy, vybavení diskoték, zesilovače pro hudební skupiny a show, hudební nástroje, televizní přijímače, zábavní elektroniku, kamery a projektory pro film do 35 mm.

Nahoru

POJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ

Stavební dílo
Obytné a administrativní budovy, školy, divadla, nemocnice
průmyslové stavby jako tovární budovy
rekonstrukce uvedených stavebních děl
pozemní stavby jako silnice, železnice

Montážní dílo
Obráběcí stroje, čerpadla, výtahy, jeřáby, dopravníky
Technologická zařízení v továrnách
Montované konstrukce jako haly, ocelové mosty, nádrže, zásobníky

Okolní majetek
Náklady na demolici
Odpovědnost za škodu

pojistná nebezpečí:

Živel
Tzv. flexa (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla)
Katastrofická rizika (povodeň a záplava, vichřice a krupobití, zemětřesení)
Ostatní živel: sesuv půdy, zřícení skal a zemin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, tíha sněhu nebo námrazy, přetlak nebo zamrzání vody

Vodovodní škody

Zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a strojů, pád předmětů, škody při manipulaci s břemeny

Úmyslné poškození (vandalismus)

Nedbalost, nešikovnost

Nehody při místní dopravě a přepravě na staveništi

připojištění:

 • odcizení
 • odměny vyplacené za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního volna a klidu
 • letecké dodávky náhradních dílů
 • křížová odpovědnost