Firemní pojištění odpovědnosti

V rámci pojištění podnikatelů a firem se jedná asi o nejdůležitější, ale stále velmi často podceňovanou a opomíjenou oblast pojištění. V dnešní době však i pojištění odpovědnosti patří k řízení rizik v podnikání. Odpovědností škody vůči třetím osobám mohou dosahovat i milionových částek a často mohou v důsledku znamenat citelný zásah do fungování vaší firmy nebo živnosti, a dokonce i variantu nejhorší…

  • pojištění profesní odpovědnosti – u některých druhů podnikání povinné ze zákona a u jiných Firemní pojištění odpovědnostidobrovolné, např. lékaři, notáři, advokáti, auditoři, daňoví poradci atd.

Firemní pojištění odpovědnosti

U pojištění odpovědnosti za škodu pojišťovna vždy plní skutečnou škodu, která vznikla třetí osobě (poškozenému) v souvislosti s podnikatelskou činností pojištěného (škůdce). Jde o podobný princip jako u tzv. povinného ručení např. na osobní automobil.
Podmínkou vzniku odpovědnosti za škodu je porušení nebo zanedbání nějaké povinnosti a vznik škody. Zároveň mezi těmito ději musí být příčinná souvislost.

Pojistné plnění se vždy vyplácí přímo poškozenému nikoliv pojištěnému. Pojistná částka je i zároveň zpravidla maximálním limitem plnění. Základem pojištění odpovědnosti je vždy pojištění škod a újmy vzniklých na zdraví, životě a majetku.

Další možnosti připojištění jsou např. pojištění odpovědnosti za:

  • finanční škody
  • škody způsobené sesuvem půdy
  • nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou
  • škody způsobené provozem vozidla

Cenu pojištění ovlivňuje zejména:

  • typ činnost/í, kterou podnikatel vykonává
  • výše příjmů z podnikatelské činnosti za rok
  • pojistné částky (max. limity plnění)
  • rozsah zvolených připojištění
  • zvolená spoluúčast na škodě