Životní pojištění

Životní pojištění Můj život

– je variabilní životní pojištění, které si sestavíte podle svých představ

Volitelná připojištění:

Doba nezbytného léčení úrazu
Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle
Trvalé následky následkem úrazu v motorovém vozidle
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu s progresivním plněním
Následky závažného úrazu
Pojištění pro případ smrti
Pojištění pro případ dožití
Garantovaná pojistná částka při dožití
Zproštění od placení v případě trvalé invalidity
Pojištění pro případ invalidity
Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici
Pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti
Pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu
Pojištění pro případ nemoci – závažná onemocnění
Asistenční služby – dospělí
Asistenční služby – děti
Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Životní pojištění Multirisk 2014

– je rizikové životní pojištění bez tvorby finanční rezervy

Volitelná připojištění:

smrt následkem úrazu
smrt následkem úrazu v motorovém vozidle
trvalé následky úrazu s progresivním plněním
závažné následky úrazuŽivotní pojištění
doba nezbytného léčení úrazu
pojištění pro případ smrti
pravidelná výplata důchodu v případě smrti
pojištění pro případ dožití
garantovaná pojistná částka při dožití
zproštění od placení v případě trvalé invalidity
pojištění pro případ invalidity
pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici
pojištění plateb pojistného při pracovní neschopnosti
pojištění splátek úvěru při ztrátě příjmu
pojištění pro případ nemoci – závažná onemocnění
pojištění pro případ nemoci – kritická onemocnění
Asistenční služby – Medik Plus
Asistenční služby – Medik
pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
hospitalizace následkem úrazu

Další informace o životním pojištění najdete zde.